مختلف
۱۹ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

شادی آذری

 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش جدید خود که معمولا به‌صورت فصلی منتشر می‌شود، چشم‌انداز کشاورزی و غذای جهان در سال پیش روی میلادی را پیش‌بینی کرد و وضعیت کشاورزی و غذای جهان در سال ۲۰۱۷ را نسبت به سال پیش از آن مورد بررسی قرار داد. بخش‌هایی از این گزارش نیز به آمار و داده‌های مربوط به کشورمان ایران اختصاص یافته است.

 ایران از نگاه فائو

فائو در این گزارش خود با اشاره به اینکه در پی آب و هوای نسبتا مساعد در زمستان امسال، آماده‌سازی‌های زمین برای کشت و زرع سال ۲۰۱۸ در بیشتر نقاط جهان در دست اقدام است، افزود بارندگی‌هایی که در ابتدای ماه نوامبر (آبان ‌ماه) به‌وقوع پیوست، کاهش رطوبت ناشی از خشکسالی های پیش از آن در مناطقی همچون شمال ایران، و مرکز ترکیه را تا حدودی جبران کرد و از سوی دیگر دمای بالاتر از سطح میانگین در ایران و عراق باعث شد برداشت محصولات، زودهنگام انجام شود.

بر این اساس، میزان تولید گندم ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۵/ ۱۱ میلیون تن بود که برآوردها نشان می‌دهد این میزان در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۱۳ میلیون تن رسید و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۲۰۱۷ نیز در سطح ۵/ ۱۳ میلیون تن باقی بماند. فائو همچنین اعلام کرد که سطح تولید دانه‌های درشت در ایران طی سال ۲۰۱۵، ۴/ ۴ میلیون تن بوده است که طبق برآوردها در سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۳ میلیون تن کاهش یافت و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ به ۴ میلیون تن خواهد رسید.  

بر این اساس، سطح تولید برنج ایران برای سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۳/ ۲ میلیون تن اعلام شده است و برآورد فائو نشان می‌دهد که این میزان در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۲ میلیون تن رسید و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۷/ ۲ میلیون تن افزایش یابد.

فائو در این گزارش خود برآورد کرده است که مجموع تولیدات غلات ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۹/ ۱۹ میلیون تن بوده است که در سال ۲۰۱۷ به ۲/ ۲۰ میلیون تن می‌رسد، بنابراین درصد تغییرات آن ۳/ ۱ بوده است این در حالی است که این درصد تغییر در کشورهای همسایه ما همچون افغانستان و عراق به ترتیب ۳/ ۵- و ۵- بوده است.

بر اساس پیش‌بینی فائو، مجموع صادرات گندم منطقه قزاقستان، بزرگ‌ترین صادرکننده منطقه، در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ کاهش خواهد یافت که علت عمده آن کاهش تقاضای روسیه و ایران خواهد بود. در این گزارش، از ایران و روسیه به‌عنوان خریداران اصلی گندم با کیفیت قزاقستان یاد شده است که حالا با برداشت خوب محصول خود تقاضای کمتری از قزاقستان خواهند داشت.  بر این اساس، ذخیره غلات ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲/ ۶ میلیون تن بوده است که این میزان برای سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۸/ ۵ میلیون تن برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۲/ ۵ میلیون تن خواهد رسید.

آمارهای جهانی

در این گزارش فصلی، فائو پیش‌بینی خود را از تولید غلات جهان در سال ۲۰۱۷ به شدت افزایش داده و اعلام کرده است که در این سال، ۲۶۲۷ میلیون تن غلات در سطح جهان تولید می‌شود. این میزان ۸/ ۱۶ میلیون تن (۶/ ۰ درصد) بیشتر از سطح سال گذشته است. فائو پیش‌بینی خود را نسبت به ماه گذشته به میزان ۴/ ۱۳ میلیون تن افزایش داده است که علت عمده آن دانه‌های درشت بوده‌اند که پیش‌بینی می‌شود تولید آنها در سال ۲۰۱۷ به ۱۳۷۱ میلیون تن برسد، رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۲۴ میلیون تن (۸/ ۱ درصد) بیشتر است و نسبت به پیش‌بینی ماه نوامبر حدود ۱۱ میلیون تن افزایش را نشان می‌دهد.

 این افزایش نسبت به پیش‌بینی ماه نوامبر عمدتا به دلیل افزایش تولید ذرت در آمریکا و اندونزی است. در اندونزی هم اکنون تولید ذرت در بالاترین سطح قرار دارد که علت آن نیز به توسعه کشت این گیاه مربوط است.پیش‌بینی تولید جهانی گندم در سال ۲۰۱۷ نیز نسبت به پیش‌بینی ماه نوامبر افزایشی است، اما نسبت به افزایش تولید دانه‌های درشت، افزایش کمتری را نشان می‌دهد. علت این است که تولید بیشتر از انتظار حوزه یورو تا حدودی صرف جبران تولید کمتر از انتظار آرژانتین شده است.بر این اساس، تولید جهانی گندم در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۸/ ۷۵۴ میلیون تن است که یک درصد کمتر از سال ۲۰۱۶ برآورد شده است.

در این گزارش، فائو اعلام کرده است که تولید برنج در سطح جهان در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۸/ ۵۰۰ میلیون تن خواهد بود که کمی کمتر از رکورد آن در سال ۲۰۱۶ و پیش‌بینی ماه نوامبر است.فائو اعلام کرده است که حجم تجارت جهانی غلات در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸، به ۴۰۴ میلیون تن خواهد رسید که نسبت به رکورد سال گذشته تقریبا بدون تغییر است. البته ترکیب این تجارت تفاوت خواهد داشت و در بخش ذرت و برنج شاهد افزایش حجم تجارت، و در بخش گندم و جو با کاهش حجم تجارت مواجه خواهیم شد.

منبع: دنیای اقتصاد

۱۹ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

موجی از وبلاگ نویسان در مقابله با گرمایش جهانی ایجاد شده است که بسیار سازمان یافته و با تامین مالی خوب می باشند. در این تحقیق به بررسی استدلال های آن ها می پردازیم.

شارژی- محیط زیست/ عطیه کاظمی مجرد*: به گزارش گاردین در این مطالعه، نویسندگان استدلال هایی را که توسط ۴۵ وبلاگ نویس مخالف و ۴۵ وبلاگ علمی مبتنی بر تاثیر گرمایش جهانی بر جمعیت خرس قطبی و سطح دریا یخی قطب شمال انجام شده است مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که وبلاگهای مبتنی بر علم همه نشان دادند که یخ دریا آرتیک در حال کاهش است و تقریبا همه گفته اند که گرم شدن کره زمین جمعیت های قطبی را تهدید می کند.

برعکس، وبلاگهای انکار کننده تقریبا همه چیز را رد می کند که یخ دریا قطب شمال کاهش یافته است یا اینکه ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که چگونه در آینده تغییر خواهد کرد و خرس های قطبی در حال تهدید و یا با تغییرات آب و هوایی سازگار نیستند.
این نویسندگان همچنین به این نکته اشاره کرده اند که وبلاگ های مبتنی بر علم دارای استدلال های قویتری هستند:
وبلاگ های علمی شواهد متقاعد کننده ای ارائه دادند که گرمایش جهانی تهدیدی برای هر دو است، در حالی که اکثر وبلاگ های انکار کننده دلیلی برای ادعایشان ندارند.  وبلاگ های مبتنی بر علم به طور گسترده از چارچوب اعتقادات علمی ثابت شده استفاده می کنند و استدلال هایی را با مقالات منتشر شده تأیید می کنند که نشان می دهد که گرم شدن به سرعت باعث کاهش فرسایش دریای یخبندان قطب شمال و تهدید بقای خرس های  قطبی در میانه و بلند مدت است.

در حقیقت، در مورد خرس های قطبی، نویسندگان مطالعه دریافتند که  منبع اصلی  نزدیک به ۸۰ درصد از وبلاگهای مخالف، از روی  یک وبلاگ دیگر به نام سوزان کراکفورد که یک زیست شناس است، می باشد. در حالی که کراکفورد هرگز تحقیقات پیرامون جمعیت خرس قطبی انجام نداده یا مطالعات تجربی بررسی شده در مورد این موضوع را منتشر نکرده است. متخصصان این موضوع مانند گروه های متخصص خرس قطبی وجود دارند اما این وبلاگ ها از کراکفورد کپی می کنند زیرا او یکی از معدود دانشمندان است که به آنها، آن چه را که میخواهند بشنوند، می گوید.

علم در طرف انکار نیست
نویسندگان این تحقیق همچنین ۹۲ مقاله بررسی شده در مورد خرس های قطبی و یخ های دریا قطب شمال را مورد بررسی قرار دادند. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، تحقیقات علمی (مثلث سبز)  نتیجه گیری می کند که تغییرات آب و هوایی هر دو خرس قطبی و یخ دریا قطب شمال را تهدید می کند، اگر چه چند مقاله (۶٫۵٪ مثلث قرمز) نشان می دهد که خرس های قطبی قادر به سازگاری با محیط در حال تغییرشان، می باشند.
وبلاگ های مبتنی بر علم (الماس آبی) کاملا نزدیک به یافته های تحقیقات علمی هستند، در حالی که وبلاگ های انکار کننده (مربع های زرد) در جهان خود خاموش هستند و انکار می کنند که فعالیت های انسانی باعث کاهش طولانی مدت جمعیت خرس های قطبی و یخ دریا قطب شمال است.

در تحقیقات علمی کاملا واضح است که یخ دریا قطب شمال به سرعت در حال افول است که عمدتا دلیل آن گرمایش جهانی به نظر می رسد. از آنجایی که خرس های قطبی بر روی یخ دریایی تکیه می کنند تا از دریا شکار کنند، گرمایش جهانی نیز این گونه ها را تهدید می کند. در حالیکه برخی از جمعیت های قطبی تاکنون پایدار هستند، برخی دیگر کاهش مییابند و این روند فقط به دلیل تداوم یخهای دریا ادامه مییابد.

دانشمندان: به پاخیزید و افسانه ها را از پیش بردارید

نویسندگان مقاله خود را با تشویق همکاران علمی خود به مشارکت عمومی و ضد اطلاعات غلط علمی، نتیجه می دهند:

ما اعتقاد داریم که دانشمندان بیشتری باید فراتر از محدوده آزمایشگاه ها و سالن های سخنرانی خود به طور مستقیم با مردم و سیاست گذاران مشارکت داشته باشند، و همچنین به طور جدی به مقابله و مقاومت در برابر شبکه های انکار کننده که  به خوبی تامین شده و سازمان یافته اند، بپردازند. این را می توان به روش های مختلف انجام داد. به عنوان مثال، دانشمندان می توانند با این رویکرد در رسانه ها به اهمیت یافته های تحقیق و یا مقابله با سوء تفاهمات تأکید کنند. آنها همچنین می توانند طرح های ابتکاری  را تشویق کنند که مشارکت شهروندان در تحقیقات علمی، مانند علم شهروندی، را که در حال حاضر در چندین دانشگاه و موسسه تحقیقاتی اجرا می شود، تقویت کند. علاوه بر این، دانشمندان نیاز به استفاده موثر از رسانه های اجتماعی مبتنی بر اینترنت دارند تا موجی از نبرد را برای افکار عمومی به کار گیرند.
آنها یادآوری می کنند که این یک درخواست ساده نیست زیرا در دانشگاهیان برای کسانی که با اطلاعات غلط مبارزه می کنند، پاداش های کمی وجود دارد. در واقع، بسیاری از افرادی مانند کاترین هاوئو، مایکل مان، بن سانتر از برای نوشتن مقاله علمی «استراتژی سرنگتی»  مورد حمله قرار گرفتند:
با این وجود، انکار آب و هوا می تواند تاثیرگذار باشد، و دانشمندان آب و هوایی منبع قابل اعتماد می باشند. پاسخ آنها به اطلاعات غلط علمی می تواند قدرتمند باشد. برای مثال، بازخورد آب و هوا (که دانشمندان علوم آب و هوایی را برای بررسی مقالات اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی جذب می کند) یک منبع بسیار محترم و تاثیرگذار است.

همچنین مهم است که ما از جنگل ها را برای درختان حفاظت کنیم. همین طور  باید بحث کنیم که آیا خرس های قطبی قادر به انطباق با محیط های در حال تغییر آن هستند یا خیر، تاثیرات تغییرات اقلیمی تنها موجب بروز علایم و شواهد علمی مبنی بر گرم شدن کره زمین و تهدیدات آن نمی شود. علم آب و هوا  یک ساختار قوی بر پایه های علمی مستدل است.

*مترجم

۱۹ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

کارشناسان هزینه‌های جانبی ناشی
از خشک شدن دریاچه ارومیه را بسیار بالاتر از هزینه‌هایی می‌دانند که برای احیای آن
پرداخت می‌شود.

یکی از کارشناسان بین‌المللی آبیاری
و زهکشی، در گفت‌وگو با خبرنگار شارژی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر سطح آب دریاچه
ارومیه به کمتر از ۱٫۵ میلیارد مترمکعب رسیده که قرار است طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته،
این مقدار در یک زمان مشخص، به حداقل ۱۰ میلیارد مترمکعب برسد.

پولاد کریمی با اشاره به اینکه
عملی شدن چنین فرایندی در کوتاه مدت ممکن نیست، افزود: این موضوع علاوه بر تلاش مسئولان
و همکاری‌هایی که فائو و دولت ژاپن انجام می‌دهند، مشارکت مردمی به‌ویژه مردم بومی
آن منطقه را می‌طلبد.

به گفته وی، از بین رفتن دریاچه
ارومیه و بی‌تفاوت بودن نسبت به خشک شدن آن، پیامدهای اکولوژیکی زیادی را به همراه
دارد که بروز طوفان‌های نمک، بالارفتن دما در منطقه و خشک شدن باغ‌ها از مهم‌ترین آنهاست.
ضمن اینکه گونه‌های مختلف پرندگان و گیاهان نیز در حوالی آن از بین خواهد رفت؛ بنابراین
هزینه‌های ناشی از خشک شدن این دریاچه خارج از تصور است.

این کارشناس عنوان کرد: در همین
راستا لازم است که در ابتدا تا ۴۰ درصد حجم آب مصرفی حوضه کاهش یافته و رسیدن به این
هدف، اطلاعات دقیق را لازم دارد که بدون آن نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد.

کریمی معتقد است: حسابداری آب،
موضوعی است که در پروژه احیا در اولویت قرار گرفته و باید تا اوایل سال آینده تکمیل
شود. این روش برای مناطق دیگر مانند رود نیل آفریقا هم انجام گرفته و نتایج قابل قبولی
را از خود به جای گذاشته است.

وی در توضیح حسابداری آب، اظهار
کرد: به عنوان مثال، در مسائل مالی وقتی یک سال را مورد بررسی قرار می‌دهند، باید میزان
درآمد، هزینه‌ها و چگونگی صرف هزینه‌ها را ریز به ریز محاسبه کنند. شبیه همین اتفاق
در حسابداری آب می‌افتد؛ به عبارتی باید اطلاعات مقدار آب در دسترس جمع‌آوری شده و
سپس میزان مصرف و مکان آن مشخص شود.

کریمی در پایان تأکید کرد: بدون
حسابداری آب، نمی‌توان برنامه دقیقی جهت احیای دریاچه ارومیه و دیگر حوضه‌های آبریز
تنظیم کرد./

V-960918-01

۱۹ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از نحوه تعامل دولت با سازمان‌های مردم نهاد در ایران گفت: ما در حق سمن‌ها جفا کرده‌ چون آن‌ها را به درستی هدایت نکرده‌ایم.

شارژی/زینب رحیمی: معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از نحوه تعامل دولت با سازمان‌های مردم نهاد در ایران گفت: ما در حق سمن‌ها جفا کرده‌ چون آن‌ها را به درستی هدایت نکرده‌ایم.

کاوه مدنی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از نحوه تعامل دولت با سازمان‌های مردم نهاد در ایران گفت: واقعیت این است آنچه که امروز در ایران در مورد سمن‌ها دیده می‌شود با تعریف استاندارد سمن در دنیا فاصله بسیاری دارد.

تزریق پول، جفای بخش‌های دولتی در حق سمن‌ها

وی با اشاره به وابستگی مالی برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد به بخش‌های دولتی اظهار کرد: در همه کشورها، تشکل‌ها برای پیشبرد امور مورد نظرشان به دنبال تامین بودجه هستند اما نحوه تامین آن موضوع بسیار مهمی است زیرا اگر بخش دولتی بخواهد به سمن‌ها به‌طور مستقیم پول تزریق کند، به آن‌ها جفا کرده‌ است.در حق سمن‌ها جفا کرده‌ایم

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه کمک مالی مستقیم بخش‌های دولتی به سمن‌ها در برخی از موارد می‌تواند باعث انحراف آن‌ها از وظایف و رسالت اصلیشان ‌شود، تاکید کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد باید به نحوی بودجه مورد نیاز خود را تأمین کنند که استقلال آن‌ها از دولت خدشه‌دار نشود. دلیل اهمیت استقلال مالی سمن‌ها، آن است که بتوانند در موارد لازم، بخش‌های دولتی را بازخواست کنند و به چالش بکشند.

به گفته مدنی، در شرایط کنونی، برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل دریافت بودجه از بخش‌های دولتی به همکار و دوست آن‌ها تبدیل می‌شوند و رسالت اصلی خود یعنی انتقاد را فراموش می‌کنند بنابراین در شرایط کنونی اطمینان دارم که اسم «سازمان مردم‌نهاد» برازنده بسیاری از سمن‌های داخل کشور در حوزه‌های مختلف نیست و یکسان کردن ‌این گونه سمن‌ها با سمن‌های واقعی و مستقل عادلانه نیست.

ضرورت شفافیت مالی سمن‌ها

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تشکل‌های مردم‌نهاد نباید قائم به شخص باشند، تصریح کرد: در سمن‌ها همواره باید به روی افراد جدید باز و فرصت عضوگیری مستمر وجود داشته باشد همچنین این گروه‌ها باید با آرمان مشخصی پیش بروند و عملکرد و آرمانشان هم راستا باشد. افزون بر این، شفافیت مالی از الزامات کاری سمن‌ها است.

تحرک؛ عامل زنده ماندن سمن

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در شرایط کنونی تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار خوب عمل می‌کنند و ویژگی‌ مردمی بودن خود را حفظ کرده‌ و توانسته‌اند در بسیاری از اوقات تصمیم‌گیرندگان دولتی را به درستی به چالش بکشند و آن‌ها را از انجام برخی امور منصرف کنند اما متاسفانه برخی از تشکل‌ها تنها به دنبال ایجاد هیاهو و تنش در جامعه هستند و خروجی موثری نیز ندارند. لازم است سمن‌ها در این زمینه خود را تقویت کنند و تحرک را سرلوحه کار خود قرار دهند زیرا فعالیت است که یک سمن را زنده نگه می‌دارد.

ضرورت بازتعریف معنای سمن و فعال محیط زیست

مدنی تاکید کرد: امیدوارم معاونت آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست در زمینه بازتعریف معنای سمن و فعال محیط زیست موفق‌ عمل کند و با برنامه‌ریزی‌ها و تغییرات ساختاری که در معاونت آموزش و پژوهش صورت می‌گیرد، بتوانیم حرکت جدی در این زمینه داشته باشیم.

وی افزود: معاونت آموزش و پژوهش بخشی است که به ازای هر ریال هزینه می‌تواند برداشت بسیاری در عرصه جامعه در بازه کوتاه‌مدت و درازمدت داشته باشد. اما لازم است بدانیم بهبود وضعیت محیط زیست کشور نیازمند تقویت دانش مردم، مسئولان، مدیران و فعالان محیط زیست است بنابراین تاکید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت تبدیل ۸۰ میلیون ایرانی به ۸۰ میلیون محیط‌بان درست است. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم مشکلی که در درازمدت به وجود آمده در کوتاه مدت حل نمی‌شود و در شرایط کنونی کشور مهم آن است که بفهمیم چه اشتباهاتی در گذشته صورت گرفته و باور داشته باشیم که می‌توانیم با عملکردمان در سرنوشت خود موثر باشیم و ایمان داشته باشیم که می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اظهار کرد: این معاونت تلاش می‌کند تا با مجموعه‌ای از تحولات و تغییرات در دیدگاه‌ها و ارائه برنامه‌های تازه دانش مسئولان محیط زیست سپس آگاهی عمومی را بالا ببرد البته سعی داریم دانه‌ها و بذرهایی که در دوره‌های قبل کاشته شده را به‌درستی آبیاری و تقویت کنیم.

۱۸ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

در حالی که صید پاییزه همچنان
ادامه دارد، در سال جاری صید میگو تاکنون از افزایش ۶۰ درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی
سازمان شیلات ایران امروز در گفت‌وگو با خبرنگار شارژی درباره میزان صید میگوی
دریایی که در سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان گفت: فصل صید میگوی دریایی
تابستانه در استان‌های خوزستان و بوشهر به‌صورت همزمان از پنجم مردادماه آغاز و تا
ششم شهریورماه ادامه خواهد داشت که در سال جاری در مدت این ۳۳ روز یک‌هزار و ۶۷۶
تن میگو از دریا صید شد که میزان صید در مقایسه با مدت مشابه گذشته از رشد ۳۰
درصدی برخوردار بود.

مختار آخوندی افزود: در استان
خوزستان نیز ۶۸۰ تن میگو صید شده است که تا این تاریخ از رشد ۲۳ درصدی برخوردار
شد.

وی تأکید کرد: در سال گذشته
مدت صید در استان خوزستان ۴۳ روز بود و امسال به ۳۳ روز کاهش یافت، اما میزان صید
از رشد ۳۳ درصدی برخوردار بود.

آخوندی اجرای طرح دریابست در
۲۰ روز را علت افزایش صید برشمرد و ادامه داد: طرح دریابست کمک کرد که میگوها به
وزن ایده‌آل برسند و بدین‌ترتیب از صید در زمان‌های فوق جلوگیری به‌عمل آمد.

به کانال شارژی در تلگرام بپیوندید

ثبات ذخایر میگوی دریایی در
کشور

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی
سازمان شیلات ایران درباره فصل دوم صید میگوی دریایی که پاییزه نامیده می‌شود،
بیان کرد: صید پاییزه در استان هرمزگان از ۱۱ مهرماه شروع شده و تا ۲۰ آذرماه
ادامه خواهد داشت که تاکنون دوهزار و ۴۲ تن صید در استان هرمزگان را شاهد بوده‌ایم
که در مقایسه با مدت مشابه گذشته از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است.

وی یادآور شد: در فصل پاییز در
این استان ۱۰ روز دریابست اعلام شد و در استان هرمزگان نیز شاهد افزایش صید بوده‌ایم
که در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته از رشد ۶۴ درصدی برخوردار شده است و در
مقایسه با میانگین ۱۰ سال گذشته میزان صید در سال جاری از رشد ۳۷ درصدی برخوردار
شده است که این اعداد نشان می‌دهد ذخایر میگو از ثبات نسبی برخوردار است.

آخوندی عنوان کرد: فصل صید
میگوی پاییزه در استان خوزستان نیز از ابتدای آبان‌ماه آغاز و تا ۲۰ آذر ادامه
خواهد داشت و بر اساس گزارش‌های رسیده، از ابتدای فصل صید تا ۱۲ آذرماه سال جاری،
یک‌هزار و ۹۹۴ تن میگو از دریا صید شده است که در مقایسه با مدت مشابه گذشته بیش
از سه برابر افزایش صید داشته‌ایم.

وی خاطرنشان ساخت: گونه‌های
صیدشده در استان خوزستان شامل ۸۰ درصد سفید، ۱۸ درصد سرتیز و دو درصد ببری است و
در استان بوشهر نیز ۷۱ درصد گونه صیدشده از نوع ببری و ۲۹ درصد سفید است. در استان
هرمزگان نیز ۷۱ درصد گونه‌های صیدشده از نوع موزی و درشت و ۲۹ درصد را گونه سرتیز
و گِنتِک تشکیل داده است.

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی
سازمان شیلات ایران اضافه کرد: ارزیابی که می‌شود تا این تاریخ از کل صید میگوی
کشور داشت، حاکی از آن است که از افزایش ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار
هستیم که این مقدار صید میگوی دریایی مجاز را شامل می‌شود.

آخوندی معتقد است: سالانه هشت
تا ۱۰ هزار تن میگو از آب‌های خوزستان، هرمزگان و بوشهر هرساله برداشت می‌شود که
امسال به‌طور قطع از افزایش برخوردار خواهد بود.

وی اظهار کرد: در استان
خوزستان ۴۷۸ فروند لنج و ۳۲۶ فروند قایق در صید میگوی امسال فعال بودند که تعداد
روزهای دریاروی از رشد ۳۶ درصدی برخوردار بوده است؛ به‌گونه‌ای که ۱۰ هزار و ۵۰۰
روز دریاروی در این استان را شاهد بودیم.

به گفته آخوندی، در استان
بوشهر نیز ۴۹۳ فروند لنج و ۴۸۸ فروند قایق در زمینه صید میگو فعال بودند و در
استان هرمزگان نیز تعداد لنج‌های فعال ۱۷۷ فروند گزارش شده است.

وی در پایان درباره قیمت میگو
با توجه به افزایش صید در سال جاری گفت: در استان خوزستان که میزان صید با افزایش
روبه‌رو بوده است، میزان قیمت در مقایسه با سال گذشته با هشت تا ۱۰ درصد کاهش
برخوردار بوده است؛ به‌گونه‌ای که سر اسکله قیمت این آبزی از ۲۵ تا ۲۹ هزار تومان
مورد معامله قرار می‌گرفت./

M-960918-01

۱۸ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

محققان در مغولستان فسیل۷۵ میلیون ساله دایناسور پرداری یافته اند که شبیه یک قو جهش یافته و گوشتخوار بوده است.

شارژی: محققان در مغولستان فسیل۷۵ میلیون ساله دایناسور پرداری یافته اند که شبیه یک قو جهش یافته و گوشتخوار بوده است.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، دانشمند فسیل دایناسور پردار عجیبی را در مغولستان کشف کرده اند که شبیه یک قوی جهش یافته است.

این حیوان عجیب گردنی بلند شبیه قو، پنجه هایی بسیار بلند، دمی مانند خزندگان و نوکی مملو از دندان داشته است. دایناسور مذکور Halszkaraptor escuilliei نام گرفته و ۷۵ میلیون سال قبل زندگی می کرده است. این حیوان به اندازه یک قو بوده و احتمالا در خشکی و آب زندگی می کرده است.

کشف فسیل ۷۵ میلیون ساله شبیه قو

همچنین حیوان در خشکی روی دوپای خود اما در آب با بال ها حرکت می کرده است. این نخستین حیوان از خانواده بزرگ دایناسورهایی گوشتخوار به نام «تروپاد»ها است.

۱۸ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

حذف ناگهانی ارز مبادله‌ای
نشاکارهای برنج که از آذرماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، به‌طور
قطع به حوزه برنج لطمه خواهد زد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون
کشاورزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار شارژی با اعلام این خبر گفت: با وجود اهمیت
بسزایی که تأمین نشاکارها در کشور دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به حذف
ناگهانی ارز مبادله‌ای این ادوات کرده است.

کامبیز عباسی افزود: به‌کارگیری
نشاکارهای برنج در فرایند تولید این محصول کشاورزی نقش بسزایی داشته، به‌گونه‌ای که
کاهش مصرف آب هزینه‌های تولید را دربر دارد و از آنجا که این ادوات تولید داخل
ندارد، تأمین آن‌ها عموماً به‌صورت وارداتی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: در حوزه برنج
این ماشین‌ها در اختیار کشاورزان خرده‌پا و کم‌زمین قرار می‌گیرد که با قطع شدن
یکباره ارز مبادلاتی با افزایش حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت این ادوات روبه‌رو
خواهیم بود که این امر عدم به‌کارگیری و عدم رغبت کشاورزان را برای این کالای
پراهمیت برای حوزه مکانیزاسیون منجر می‌شود.

عباسی ادامه داد: متأسفانه با
وجود پیگیری‌های به‌عمل‌آمده از حوزه صنعت، معدن و تجارت، کماکان این وزارتخانه
اعلام کرده که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و وجود سایر اولویت‌ها ازجمله واردات دارو
فعلاً ارزی به این ماشین‌آلات تعلق نخواهد گرفت؛ این در حالی است که این ماشین‌آلات
در اختیار جامعه شالیکار کشور قرار گرفته بوده که جمعیتی حدود یک میلیون و ۲۰۰
هزار بهره‌بردار و با احتساب اعضای خانوار آن‌ها حدود پنج میلیون نفر را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: در صورت نبود این
ادوات برای نشاکاری، بهره‌برداران مجبور هستند عملیات نشا را با دست انجام دهند و
تا زانو در گِل فرو روند که این امر عواقبی نظیر بیماری‌های رماتیسمی، پوستی، پیری
زودرس و… را دربر دارد.

به کانال شارژی در تلگرام بپیوندید

حذف ارز مبادله‌ای با
افزایش هزینه‌های درمان در برنج‌کاران مرتبط است

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون
کشاورزی یادآور شد: عدم توسعه مکانیزاسیون در محصول برنج در آینده منجر به ایجاد
هزینه‌های هنگفت در حوزه درمان خواهد شد؛ بنابراین لازم است مسئولان وزارت صنعت،
معدن و تجارت واقع‌بینانه‌تر به این مسئله نگاه کنند، زیرا پیشگیری بهتر از هزینه‌های
هنگفت درمانی است که بعداً به این قشر وارد خواهد شد.

عباسی عنوان کرد: به‌طور قطع
همه‌جانبه‌نگری در بخش تولید محصولات کشاورزی و عوامل و نهاده‌های مورد نیاز آن
امری فرابخشی بوده و هرگونه تصمیم‌گیری ناگهانی توسط سایر بخش‌ها می‌تواند اختلال
در توسعه محصولات کشاورزی به‌وجود آورد.

وی خاطرنشان ساخت: در دولت
تدبیر و امید که توسعه در بخش مکانیزاسیون آغاز شد، در سطحی بیش از ۳۵۰ هزار هکتار
از اراضی شالیکاری توسط ادوات مکانیزه پوشش داده شد؛ در حالی که پیش از دولت
یازدهم مکانیزاسیون این محصول استراتژیک در وضعیت اسف‌باری بوده است. بنابراین
تقاضا داریم که این تصمیم به‌زودی تغییر کند تا روند توسعه مکانیزاسیون ادامه پیدا
کند.

عباسی اضافه کرد: مرکز توسعه
مکانیزاسیون انتقاد شدیدی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌خاطر این تصمیم عجولانه
که از آذرماه سال جاری به‌وجود آمده است دارد و امیدواریم هرچه سریع‌تر این مسئله
حل و فصل شود.

ورود بیش از ۶۲۰۰ دستگاه
تراکتور و کمباین به عرصه‌های کشاورزی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون
کشاورزی درباره میزان جذب خطوط اعتباری مکانیزاسیون اظهار کرد: در خط شماره پنج مکانیزاسیون،
۵۰۲ میلیارد تومان تاکنون جذب انجام شده است که بیش از شش‌هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع
تراکتور و کمباین به عرصه‌های مزارع و باغ‌های کشور ورود پیدا کرده‌اند.

به گفته وی، حدود ۱۱ هزار و
۵۰۰ دستگاه ادوات کشاورزی تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

عباسی در پایان از مطلوبیت
کمباین‌های غلات در کشور خبر داد و گفت: در
سال گذشته تعداد کمباین‌های غلات محدود بود، اما در سال جاری روزانه سه دستگاه
کمباین تحویل می‌شود که تا این تاریخ بیش از ۵۵۰ دستگاه کمباین غلات در داخل کشور
تولید شده و ۷۰ دستگاه نیز به کشور وارد شده و در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی
قرار گرفته است که این اعداد در مقایسه با سال‌های گذشته بی‌نظیر است./

M-960918-02

۱۸ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

كوهنوردان و فعالان محيط زيست در منطقه دهبكري بم تجمع كردند

بيش از ٥٠٠ كوهنورد و فعال محيط‌زيست از سراسر كشور در اعتراض به احداث جاده روستايي در حريم «پناهگاه حيات وحش زرياب» در منطقه دهبكري شهرستان بم همايش برگزار كردند.

شارژی/امين شول‌سيرجاني: بيش از ٥٠٠ كوهنورد و فعال محيط‌زيست از سراسر كشور در اعتراض به احداث جاده روستايي در حريم «پناهگاه حيات وحش زرياب» در منطقه دهبكري شهرستان بم همايش برگزار كردند.

پناهگاه حيات‌وحش زرياب در منطقه دهبكري شهرستان بم و مرز منطقه مسكوني جيرفت قرار دارد. پيش از اين و در سال ١٣٨٧ تصاويري منتشر شد كه از وجود خرس‌سياه آسيايي در اين منطقه حكايت داشت. اهميت خرس‌سياه آسيايي كه گونه‌اي در آستانه انقراض به شمار مي‌رود در اين منطقه موجب شد تا در سال ٨٩ منطقه دهبكري به عنوان «پناهگاه حيات وحش زرياب» ثبت شود. حالا اما اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان كرمان قصد دارد براي دسترسي شماري از خانوارهاي روستايي اين منطقه جاده‌اي جديد احداث كند. جاده‌اي كه بنا بر تخمين‌ها نزديك به ٢٠ كيلومتر طول خواهد داشت و حدود دو كيلومتر از آن تاكنون احداث شده است. اعتراض به جاده‌سازي در زيستگاه خرس‌سياه آسيايي

 بنا به گفته مديركل محيط زيست استان كرمان از تابستان امسال با دستور مقام قضايي احداث آن متوقف شده است. اما زمزمه‌هاي آغاز كار دوباره شركت احداث‌كننده اين جاده موجب شد تا فعالان زيست‌محيطي شهرستان‌هاي بم و جيرفت همايش حمايت از خرس‌سياه آسيايي را برگزار كنند. در اين همايش كه از چهارشنبه گذشته تا ديروز جمعه برگزار شد بيش از ٥٠٠ كوهنورد و فعال محيط‌زيست براي اعتراض به احداث اين جاده در حريم زيستگاه خرس‌سياه آسيايي تجمع و كوه‌پيمايي كردند.

 اكبر نادري يكي از كوهنورداني كه در اين همايش شركت كرده در اين باره به «اعتماد» گفت: «پوشش گياهي اين منطقه پر از درختان بنه (پسته وحشي) است كه طي ساليان رشد كرده‌اند و متاسفانه بر اثر ساخت جاده نزديك بيش از دو هزار درخت «بنه» تاكنون قطع شده است و با ادامه روند ساخت جاده بخش قابل توجهي از پوشش گياهي منطقه از بين مي‌رود.»

 درباره اهداف و چرايي احداث اين جاده با مختصات فني موجود هم حرف و حديث فراوان است. يكي از فعالان محيط زيست شهرستان بم كه تمايلي به انتشار نامش ندارد مدعي است كه بررسي‌هاي او و ساير فعالان محيط زيست نشان مي‌دهد كه اين جاده با هدف دست درازي به منابع طبيعي و ايجاد ارزش‌افزوده براي زمين‌هاي روستايي احداث مي‌شود و در حال حاضر ساكنان اين روستاها به ٣٠ خانوار هم نمي‌رسند.»

محيط زيست مجوز نداده

مديركل حفاظت محيط زيست استان كرمان هم اين شايبه را رد نمي‌كند. رضا جزيني‌زاده به «اعتماد» مي‌گويد: «من واقعا نمي‌دانم براي احداث اين جاده چه اهدافي دنبال مي‌شود كه در بالاترين منطقه حفاظتي بدون مجوز محيط زيست اقدام به ساخت جاده كرده‌اند.»

به گفته جزيني‌زاده ارديبهشت ماه امسال ساخت اين جاده آغاز شده اما با طرح شكايت از سوي اداره كل محيط زيست استان كرمان و به دستور مقام قضايي، اين طرح متوقف شده است. جزيني‌زاده كه قريب به دو ماه است به عنوان مديركل حفاظت محيط زيست استان كرمان منصوب شده، مي‌گويد كه در دوره مديريت قبلي و فعلي از سوي اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان براي دريافت مجوز ساخت جاده اقدام نشده است.

 مديركل حفاظت محيط زيست استان كرمان كه در جمع معترضان هم حاضر شده و سخنراني هم كرده است، مي‌گويد كه براي او رهنمودهاي رهبري انقلاب و سياست‌هاي زيست‌محيطي دولت تدبير و اميد فصل‌الخطاب است: «وقتي رهبري به صراحت فرموده‌اند كه ما بايد براي اجراي طرح‌هايي كه به بهانه ساخت جاده، هتل و حتي مدرسه علميه اجرا مي‌شوند و موجب تخريب محيط زيست يا كوه خواري و جنگل‌خواري مي‌شود هوشيار باشيم.» جزيني‌زاده در عين حال براي حل اين مشكل به برگزيدن يك راه حال ميانه معتقد است: «ما ضد توسعه نيستيم اما توسعه بايد متوازن باشد. همين مشكل را هم مي‌شود حل كرد. مثلا شايد بتوان اجازه داد با رعايت الزامات زيست‌محيطي جاده قديم دسترسي اين روستاها بهسازي شود اما جاده جديد باعث تخريب گسترده منطقه  مي‌شود.»

معترضان بيانيه دادند

كوهنوردان و فعالان محيط زيست شركت‌كننده در همايش حمايت از زيستگاه خرس سياه آسيايي در پايان گردهمايي‌شان يك بيانيه هم صادر كرده‌اند. در بخشي از اين بيانيه خطاب به مسوولان استان كرمان آمده است: «لازم است كارگروهي مركب از نماينده قوه قضاييه، اداره كل بازرسي استان و حضور دو نماينده از سازمان‌هاي مردم نهاد تشكيل و رسيدگي به امور ياد شده را پيگيري نمايد.» آنها همين طور نوشته‌اند: «با عنايت به اينكه كليه آبادي‌هاي منطقه از جمله تيتون، زريا، شرابي، پايتم، ديوند، گويگون، انارون و دوجنگان كه اهالي محترم و متمدن آن به همراه شوراهاي اسلامي خود در اين همايش حضور فعالي داشته‌اند و از سال‌ها پيش داراي راه دسترسي بوده‌اند، انگيزه تخريب طبيعت و احداث جاده از مبدا گاوكان گوران چه بوده است؟.

با توجه به اهميت زيستگاه خرس سياه و جنگل دهبكري- مسكون و احتمال دخل و تصرف در اين جنگل از سوي بانيان احداث جاده، از سازمان‌هاي حفظ محيط زيست، منابع طبيعي و اداره كل بازرسي استان انتظار داريم كه هرچه زودتر نسبت به مستندسازي نقاط مختلف، آبشخورها و چشمه‌سارها اقدام كند تا جلوي آسيب‌ها از اين ناحيه به جنگل گرفته و زمينه‌هاي ويلاسازي و هرگونه ساخت و ساز ديگر در آينده گرفته شود.»

۱۸ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

تاکنون پنج میلیون و ۱۰۰ هزار
هکتار از اراضی کشور به کشت گندم اختصاص داده شده است و پیش‌بینی می‌شود که تا عدد
شش میلیون هکتار پیش رود.

مجری طرح گندم وزارت جهاد
کشاورزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار شارژی درباره وضعیت کشت گندم در کشور گفت: تا
۱۴ آذرماه سال جاری سطح کشت گندم آبی یک میلیون و ۶۷۸ هکتار و گندم دیم سه میلیون
و ۴۲۵ هکتار گزارش شده است.

اسماعیل اسفندیاری‌پور افزود: تاکنون
پنج میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور به زیر کشت گندم رفته است و وضعیت
بارندگی‌ها نیز بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور به‌گونه‌ای است که ارتفاع بارش‌ها
تاکنون ۲۲٫۳ میلی‌متر بوده است که در مقایسه با تاریخ مشابه گذشته که ۲۸٫۶ میلی‌متر
و در مقایسه با بلندمدت که ۴۰٫۵ میلی‌متر بوده است، با کاهش روبه‌رو است.

وی تأکید کرد: نسبت به سال
گذشته از کاهش ۲۲ درصدی در بارش‌ها و نسبت به بلندمدت با کاهش ۴۵ درصدی بارندگی‌ها
روبه‌رو بوده‌ایم.

اسفندیاری‌پور ادامه داد:
تاکنون ۹۰ درصد سطح کشت گندم در اقلیم‌های گرم و خشک جنوب انجام شده و در نوار
ساحلی خزر و اقلیم‌های مشابه همچنان کشت ادامه دارد.

وی بیان کرد: کشت گندم آبی در
استان‌های چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان و مرکزی خاتمه یافته و در سایر
مناطق کشور نیز به مرور در حال اتمام است.

به کانال شارژی در تلگرام بپیوندید

روند کشت گندم همچون سال
گذشته خواهد بود

مجری طرح گندم وزارت جهاد
کشاورزی روند کشت را همچون مدت مشابه گذشته برشمرد و یادآور شد: برآورد می‌شود که
شش میلیون هکتار از اراضی کشور به کشت گندم اختصاص پیدا کند.

اسفندیاری‌پور عنوان کرد: پیش‌بینی
می‌شود که کشت گندم تا هفته نخست دی‌ماه در سراسر کشور ادامه داشته باشد و سطح کشت
همچون سال گذشته در سطحی معادل شش میلیون هکتار خواهد ماند.

وی خاطرنشان ساخت: در سال جاری
پیش‌بینی آفات و بیماری خاصی نمی‌شود، زیرا آفت سن از اواسط اسفندماه به بعد ظاهر
می‌شود که آمادگی‌های لازم برای مقابله وجود دارد.

اسفندیاری‌پور اضافه کرد:
مبارزه با علف‌های هرز نیز از اواسط دی‌ماه در خوزستان آغاز خواهد شد.

به گفته وی، سم و علف‌کش‌های
مورد نیاز برای مقابله با آفات و بیماری‌های احتمالی وجود دارد و مشکل خاصی از این
لحاظ نداریم.

مجری طرح گندم وزارت جهاد
کشاورزی در پایان اظهار کرد: کشت مکانیزه گندم نیز هرساله رو به افزایش است و
امسال نیز از رشد مناسبی برخوردار شده است./

M-960918-03

۱۸ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

منصوره محمدیشارژی: زمین لرزه آثار مخربی بر روی زمین برجای می گذارد. با پیشرفت تکنولوژی، ابتدا نظر بر آن بود که تعداد زلزله ها طی سالیان متمادی افزایش پیدا کرده است، اما این به دلیل بهبود روش های اندازه گیری بود، نه افزایش تعداد زلزله ها.

حتی اگر ثبت و شناسایی زمین لرزه های بیشتر را ناشی از روش های اندازه گیری بدانیم، جالب است بدانید فعالیت های انسانی نیز باعث وقوع زلزله می شوند. در مطالعه ای که مجله تحقیقاتی زلزله شناسی اخیرا منتشر کرده است، ۷۳۰ محل شناسایی شده است که در آن، طی ۱۵۰ سال گذشته عامل انسانی سبب وقوع زلزله شده است. چه فعالیت های انسانی باعث وقوع زلزله می شوند؟ سدسازی، ساختمان سازی های عظیم، استخراج از معادن نفت و زغال سنگ و حفاری و تزریق مایع به داخل چاه.

اما چاره چیست؟ چگونه باید از وقوع زلزله های مکرر و عظیم آگاه شد؟ دانشمندان در دانشگاه دیدروت پاریس و موسسات تحقیقاتی CRNS و IPGP به این سوال پاسخ می دهند:

بعد از هر زلزله ، بلافاصله اختلالی در میدان جاذبه زمین به وجود می آید. اما نکته جالب توجه این است که این اختلال قبل از امواج لرزه ای می تواند ثبت شوند. در نتیجه محققان در تلاش هستند تا این سیگنال های ضعیف را مشاهده کنند و منشا ایجاد آنها را مشاهده کنند. با توجه به حساسیت سیگنال ها به بزرگی زلزله، این سیگنال ها می توانند نقش مهمی در شناسایی زودهنگام وقوع زلزله های بزرگ داشته باشند. با توجه به شدت و اثرات مخرب زلزله های شدید، دانشمندان بر آن شدند تا راهی در جهت پیش بینی زلزله های شدید پیدا کنند.

در مطالعه ای که اخیرا در مجله ساینس در اول دسامبر ۲۰۱۷ منتشر شد، تیمی متشکل از دانشگاه دیدروت پاریس و موسسات تحقیقاتی CNRS و IPGP، موفق به مشاهده این سگنال های ضعیف ناشی از نیروی جاذبه و منشا پیدایش آنها شدند. از آنجایی که این سیگنال ها به بزرگی زلزله حساس هستند، می توانند نقش مهمی در تشخیص زودهنگام یک زلزله بزرگ داشته باشند. اینکار در نتیجه تعاملی است که بین زلزله شناسان و فیزیکدانها در حال شکل گیری است.  زلزله شناسان تلاش می کنند زمین لرزه ها را بهتر درک کنند و فیزیکدانها در حال توسعه روش های اندازه گیری دقیق جاذبه زمین با توجه به تشخیص امواج گرانشی هستند.

 

 زمین لرزه ها، تعادل و آرامش نیروها بر روی زمین را به طرز عجیبی به هم می زنند و باعث انتشار امواج لرزه ای می شوند که می توانند عواقب ویرانگری در پی داشته باشند. اما این امواج گرانشی مشابه، میدان مغناطیسی زمین را هم مختل می کنند که باعث انتشار سیگنال های مختلفی می شود. این امر با توجه به سرعت سنجی سریع لرزش ها جالب است، چون با سرعت نور حرکت می کند، برخلاف امواج لرزه ای که با سرعتی بین ۳ تا ۱۰ کیلومتر در ثانیه پخش می شوند. 

بنابراین لرزه نگارها در ایستگاه های ۱۰۰۰ کیلومتری مرکز زلزله بصورت بالقوه، می توانند این سیگنال ها را دو دقیقه زودتر از رسیدن امواج لرزه ای تشخیص دهند. کاری که در این مقاله ارائه شده است، چند دقیقه ارزشمندی را نشان می دهد که به کمک نجات جان انسان ها می آید.  در ادامه تحقیقی است که در سال ۲۰۱۶ انجام شده و اولین بار این سیگنال ها را معرفی کرده و منجر به افزایش فهم این ماجرا شده است.جاذبه زمین، به بازی زمین لرزه ها وارد می شود!

ابتدا دانشمندان این سیگنال ها را بر روی داده های ده دستگاه لرزه نگار که در فاصله ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتری از مرکز زمین لرزه ژاپن در سال ۲۰۱۱ (۹٫۱ ریشتر) قرار دارند، مورد بررسی و مشاهده قرار دادند. محققان در طی مشاهدات خود به این نتیجه رسیدند که این سیگنال ها در نتیجه دو اثر ایجاد می شوند. اولی تغییرات گرانشی است که در محل لرزه نگارها اتفاق می افتد، این امر باعث تغییر تعادل جرم دستگاه شد. اثر دوم که غیرمستقیم است، ناشی از تغییرات گرانشی در همه جای زمین است، که توان نیروها را مختل می کند و موج لرزه ای جدیدی ایجاد می کند که به لرزه نگار خواهد رسید. 

با توجه به این دو اثر، محققان نشان دادند این گرانش مربوط به سیگنال ها، به مقدار زلزله حساس است، در نتیجه آنرا به نماینده خوبی برای اندازه گیری سریع میزان بزرگی زلزله های قوی تبدیل کرده است. چالش پیشرو این است که بتوان از این سیگنال ها برای پیش بینی مقادیر زلزله کمتر از ۸ و ۸٫۵  ریشتر استفاده کرد، زیرا  کمتر از این آستانه، سیگنال نسبت به صدای لرزه ای که به طور طبیعی از راه زمین منتشر می شود، بسیار ضعیف است، در نتیجه جداسازی آن از این صداها، پیچیده و دشوار است. اما فناوری های متعددی برای شناسایی امواج گرانشی در حال توسعه هستند که راه مهمی در تشخیص این سیگنال های ارزشمند را پیش روی محققان می گذارند.

 متن کامل این مقاله را می تواندی در نشریه ساینس مشاهده کنید. 

مترجم: منصوره محمدی

منیع: سایت ساینس دیلی