پایان کشت چغندرقند در امیدیه
۲۰ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

۴۰ هکتار از اراضی شهرستان امیدیه زیر کشت چغندرقند
پاییزه رفت.

به گزارش شارژی از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه از کشت چغندرقند در سطح ۴۰ هکتار
از مزارع بخش جایزان این شهرستان خبر داد.

سید داود علوی‌فرد با بیان اینکه متوسط عملکرد
چغندرقند ۶۰ تن در هکتار است، افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از دوهزار و ۴۰۰ تن محصول
چغندرقند از مزارع این شهرستان برداشت شود.

به گفته وی، شروع کشت چغندرقند پاییزه در شهرستان
امیدیه از اواسط مهرماه بوده و رقم کشت‌شده در این شهرستان آنتک است./


مطالب پیشنهادی