واژگونی یک دستگاه وانت پیکان در کانال آبیاری کشاورزی در دزفول
۱۵ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

در واژگونی یک دستگاه وانت پیکان در کانال آبیاری کشاورزی در دزفول راننده این خودرو فوت کرد .

به گزارش صدا و سیمای مرکز
خوزستان، معاونت عملیات آتش نشانی دزفول گفت: علت این حادثه در حال
بررسی است با خارج وانت پیکان از مسیر اصلی و برخورد آن با جداره کانال
منجر به واژگونی خودرو و در نهایت سقوط در کانال آبیاری شد . 

باقر مهرنما افزود: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با استفده از جرثقیل جنازه متوفی را از زیر خودرو واژگونی خارج کردند .


مطالب پیشنهادی