فوک خزری گرفتار در تور ماهیگیری توسط صیادان گلستان نجات یافت
۲۹ام آبان ۱۳۹۶ مختلف

۲۸ آبان ۱۳۹۶

پایگاه خبری شارژی محیط زیست و حیات وحش ایران (شارژی): صبح روز گذشنه (یکشنبه) یک فوک خزری که در تورهای ماهیگیری گرفتار شده بود توسط صیادان استان گلستان از بند تور رهایی یافته و تحویل مرکز تحقیقاتی – درمانی فوک خزری شد.

دامپزشک مرکز درمانی تحقیقاتی – درمانی فوک خزری در این باره گفت: این فوک به لحاظ جنسیت نر و حدودا پنج ساله می باشد.

دکتر امیر شیرازی اظهار داشت: خوشبختانه فوک کاملا سالم است و تور ماهیگیری آسیبی به جانور وارد نکرده.

پس از بررسی دقیق و درمان انگلی، این فوک طی روزهای آینده در دریای خزر رهاسازی خواهد شد.

اغلب ماهیگیران می پندارند که فوک ها از ماهیان تجاری که منبع ارزشمند اقتصادی برای آنان هستند، تغذیه می کنند. به همین سبب به محض مشاهده فوک ها آنها را با ضربات پارو می کشند.

برگزاری چندین دوره آموزشی جهت افزایش آگاهی صیادان محلی نسبت به اهمیت گونه در معرض انقراض فوک خزری باعث شده است صیادان به ویژه صیادان استان گلستان به محض مشاهده فوک های گرفتار در تورهای ماهیگیری مراتب را به ادارات محیط زیست اطلاع داده و از آسیب رساندن به فوک ها خودداری کنند.

از ابتدای سال جاری تاکنون این چهارمین فوکی است که با همکاری ماهیگیران نجات می یابد.

.

+۱۱۷
۰

  


مطالب پیشنهادی