شاهکار بیمارستانی در تهران!
۸ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

در
حاشیه افزایش جمعیت پایتخت و پیری بیمارستان‌ها، سلمان طاهری این کارتون
را در شهروند منتشرکرد؛ جمعیت تهران سال گذشته ۳ برابر شده اما ۹۰درصد
بیمارستان‌های این شهر بالای ۴۰سال دارند!

 

شاهکار بیمارستانی در تهران! 

مطالب پیشنهادی