«تراز سطح آب»، «وسعت» و «حجم آب موجود» در دریاچه ارومیه کاهش یافت
۲۸ام آبان ۱۳۹۶ مختلف

۲۷ آبان ۱۳۹۶

پایگاه خبری شارژی محیط زیست و حیات وحش ایران (شارژی): در این گزارش وضعیت دریاچه ارومیه را در روز بیست و ششم آبان ۱۳۹۶ از سه شاخص «تراز سطح آب» ، «وسعت دریاچه» و «حجم آب موجود» مورد بررسی قرار می دهیم.

تراز سطح آب:

تراز سطح آب دریاچه در روز ۱۳۹۶/۸/۲۶ به ۱۲۷۰/۲۴ سانتی متر از سطح دریا رسید. این تراز نسبت به روز مشابه در سال قبل ۲۳ سانتی متر و نسبت به میانگین دراز مدت ۴/۵ متر کاهش نشان می دهد.

وسعت دریاچه:

همچنین در این گزارش «وسعت دریاچه» که شاخصی بسیار مهم و شاید مهمتر از شاخص «تراز سطح آب» می باشد نیز بررسی شده است.

وسعت دریاچه ارومیه در تاریخ نهم آبان سال جاری ۱۶۸۱/۳۳ کیلومتر مربع بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۲۸۳/۹۳ کیلومتر مربع و نسبت به میانگین دراز مدت ۲۸۴۵/۳۷ کیلومتر مربع کمتر شده است.

حجم آب موجود:

حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در تاریخ در تاریخ نهم آبان سال جاری ۰/۹۹ میلیارد متر مکعب بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۰/۴۳ میلیارد متر مکعب و نسبت به میانگین دراز مدت ۱۵/۲۸ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

—————————————————————————————————————————————————————————–

آخرین اخبار محیط زیست و حیات وحش کشور را بصورت لحظه ای و در کوتاه ترین زمان از طریق کانال تگرام شارژی دریافت کنید.

۰
۰

  


مطالب پیشنهادی