انتخاب مدیریت شیلات استان کردستان به‌عنوان دستگاه برتر
۲۳ام دی ۱۳۹۶ مختلف

در جشنواره شهیدرجایی، مدیر
شیلات استان کردستان به‌عنوان دستگاه برتر انتخاب شد.

به گزارش شارژی از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان
کردستان، مدیریت شیلات استان کردستان در جشنوار شهیدرجایی در سال ۱۳۹۵به‌عنوان دستگاه
برتر شناخته شد و به همین مناسبت در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴ دی‌ماه ۹۶ با حضور معاون
رئیس جمهوری، انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از مدیریت شیلات به همراه دیگر
دستگاه‌های استانی تقدیر به عمل آمد و با حضور استاندار و دیگر مسئولان استان بدین‌منظور
لوح سپاس و تندیس همایش اهدا شد./


مطالب پیشنهادی