اصلاح ژنتیکی و ترویج ارقام مناسب گندم در هویزه
۱۳ام دی ۱۳۹۶ مختلف

طرح تحقیقی – ترویجی ارقام دیررس
و مقاوم به شوری گندم در شهرستان هویزه به اجرا درآمد.

به گزارش شارژی از روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هویزه با اعلام این خبر
گفت: پروژه تحقیقی – ترویجی با هدف تشخیص ارقام مناسب دیر رس گندم و مقاوم به شوری
در مرکز رفیع از توابع این شهرستان اجرا شد.

موالی‌زاده افزود: در این طرح سه
رقم دیررس به نام‌های خلیل، نوگال و
s۹۰
و ارقام مقاوم به شوری رقم برات، افق، نارین و رقم شاهد چمران ۲ کشت شد.

وی با بیان اینکه این ارقام در
شرایط طبیعی منطقه و با روش خطی کار توسط کشاورز کشت شد، تأکید کرد: هدف از این طرح
شناسایی ارقام مناسب جهت اصلاح ژنتیکی و توسعه و ترویج ارقام جدید مناسب در منطقه است./


مطالب پیشنهادی