اجرای 4 قلع و قمع بنای غیرمجاز در نوشهر
۵ام آذر ۱۳۹۶ مختلف

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر
از اجرای چهار حکم قلع و قمع بنای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش شارژی از روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حسن پورمقدم در حاشیه عملیات قلع وقمع بنای غیرمجازدر
زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر اظهار کرد: به منظور حفظ کاربری زمین های کشاورزی و
به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ و تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری زمین های زراعی و باغی،
چهار مورد عملیات قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در یک هکتار در روستاهای چلک، کهنه
سرا و مزگاء بخش مرکزی این شهرستان با حضور مسئولان ذیربط اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر
ادامه داد: با پیگیری های امور اراضی این مدیریت از تخریب ۹ هزار و ۳۰۰ مترمربع اراضی
کشاورزی روستاهای بخش مرکزی نوشهر که متخلفان با خریداری این اراضی قصد شهرک سازی داشتند،
جلوگیری شد.

وی به شهروندان توصیه کرد اگر قصد
احداث بنا یا دیوارکشی زمین های کشاورزی و باغی خود را دارند با مراجعه به مراکز جهاد
کشاورزی کجور و ملکار و یا تماس با سامانه ۱۳۱ از مشاوره لازم دراین خصوص بهره مند
شوند./


مطالب پیشنهادی