آغاز خرید توافقی برنج پرمحصول در مازندران
۱۲ام دی ۱۳۹۶ مختلف

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
از آغاز خرید توافقی برنج پرمحصول در استان مازندران خبر داد.

به گزارش شارژی از روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی مازندران، دلاور حیدرپور درباره خروج رکود بازار برنج گفت: برای
جلوگیری از رکود بازار و نگرانی کشاورزان از عدم خرید برنج، با پیگیری‌های سازمان جهاد
کشاورزی مازندران و دستور وزیر جهاد کشاورزی، خرید توافقی ارقام پرمحصول شیرودی، فجر
و ندا توسط دو مرکز خرید شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: خرید توافقی برنج از
فردا آغاز می‌شود./


مطالب پیشنهادی